PŘIHLÁŠKA                     

Hlavní strana Soutěžící Diváci Media Foto Partneři Kontakty
Přihláška Zvláštní ustanovení Harmonogram Mapy RZ Mapa servisu Časy TP Technická karta
Přihlášené posádky Výsledky

 

                    INFORMACE O PŘIHLÁŠCE - STARTOVNÉ - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ                    

   INFORMATION ABOUT THE APPLICATION - ENTRY FEE -  GENERAL AFFIDAVIT  

Výše startovného / entry fee:

Do 6.5. 2022 (Startovné obsahuje všechny poplatky včetně pojištění odpovědnosti účastníka akce s vozidlem na uzavřeném úseku RZ):

Pro všechny třídy: 8 200,- 

Předjezdec, Pravidelnost: 5 000,-

Until 6 May 2022 (Entry fee includes all fees - including liability insurance of the participant of the event with the vehicle on the closed section of the RZ)

Příjem přihlášek končí 6.5. 2022 ve 24:00 hod

Receipt of applications end on May 6, 2022 at 12 AM (midnight)

Po 6.5. 2022 se startovné zvyšuje o 1500,- (bez záruky umístění v tiskovinách)

Startovné zasílejte bankovním převodem na:

Podorlický autoklub z.s. - č. účtu:   247055492/0600

var.symbol: číslo mobilního telefonu jezdce, prosím do poznámek jméno a příjmení jezdce)

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ: Prohlašuji a kliknutím na tlačítko "ODESLAT" stvrzuji, že veškeré mnou výše uvedené údaje jsou pravdivé a že jsem obeznámen s pravidly soutěže (viz. ZU a TP) a pravidly ČMPR, kterou absolvuji na vlastní nebezpečí, vlastní náklady. Souhlasím s tím, že tištěnou kopii této elektronické přihlášky, včetně čestného prohlášení, podepíši já, řidič výše uvedený i můj spolujezdec, výše uvedený, při administrativní přejímce. Dále souhlasím se zveřejněním výše uvedených údajů ve sdělovacích prostředcích a s využitím natočených a vyfotografovaných obrazových materiálů pro další potřeby pořadatele.

STATUTORY DECLARATION: I hereby declare that I take part in the rally at my own risk. I will not hold the Organiser responsible for any accidents, injuries etc. occuring during the rally. I have knowledge of, and undertake to follow the rally regulations and technical standards as well as the regulations and technical standards of the ČMPR. By clicking on the "next" button I declare that I have read the regulations and technical standards for this event and agree to be bound by them. And I agree to sign the printed copy of the entry form at the administrative check-In. The organiser reserve the right to use taken photos and videos for his own needs. 

    POTVRZENÍ, ŽE NÁM PŘIHLÁŠKA PŘIŠLA V POŘÁDKU ODEŠLEME NA E-MAIL JEZDCE I SPOLUJEZDCE.   

   A CONFIRMATION THAT WE HAVE RECEIVED THE APPLICATION IN ORDER WILL BE SENT TO THE DRIVER AND CO-DRIVER E-MAIL  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TÝM / TEAM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ŘIDIČ / DRIVER - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SPOLUJEZDEC / CO-DRIVER - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AUTOMOBIL / VEHICLE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TŘÍDA / CLASS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - STARTUJI V / STARTING IN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - ÚDAJE O VOZIDLE PRO SEZNAMOVACÍ JÍZDY / VEHICLE DATA FOR RECCONAISSANCE RIDES - - - -
- - - DOKONČENÍ A ODESLÁNÍ PŘIHLÁŠKY / COMPLETION AND SUBMISSION OF THE APPLICATION - - - -