PŘIHLÁŠKA NA II. RALLYE KRÁLÍKY 2024

 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ: Prohlašuji a kliknutím na tlačítko "ODESLAT" stvrzuji, že veškeré mnou výše uvedené údaje jsou pravdivé a že jsem obeznámen s pravidly soutěže (viz. ZU a TP) a pravidly ČMPR, kterou absolvuji na vlastní nebezpečí, vlastní náklady. Souhlasím s tím, že tištěnou kopii této elektronické přihlášky, včetně čestného prohlášení, podepíši já, řidič výše uvedený i můj spolujezdec, výše uvedený, při administrativní přejímce. Dále souhlasím se zveřejněním výše uvedených údajů ve sdělovacích prostředcích a s využitím natočených a vyfotografovaných obrazových materiálů pro další potřeby pořadatele.

STATUTORY DECLARATION: I hereby declare that I take part in the rally at my own risk. I will not hold the Organiser responsible for any accidents, injuries etc. occuring during the rally. I have knowledge of, and undertake to follow the rally regulations and technical standards as well as the regulations and technical standards of the ČMPR. By clicking on the "next" button I declare that I have read the regulations and technical standards for this event and agree to be bound by them. And I agree to sign the printed copy of the entry form at the administrative check-In. The organiser reserve the right to use taken photos and videos for his own needs. 

    POTVRZENÍ, ŽE NÁM PŘIHLÁŠKA PŘIŠLA V POŘÁDKU ODEŠLEME NA E-MAIL JEZDCE I SPOLUJEZDCE.   

   A CONFIRMATION THAT WE HAVE RECEIVED THE APPLICATION IN ORDER WILL BE SENT TO THE DRIVER AND CO-DRIVER E-MAIL   

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TÝM / TEAM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ŘIDIČ / DRIVER - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SPOLUJEZDEC / CO-DRIVER - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AUTOMOBIL / VEHICLE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TŘÍDA / CLASS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - STARTUJI V / STARTING IN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - ÚDAJE O VOZIDLE PRO SEZNAMOVACÍ JÍZDY / VEHICLE DATA FOR RECCONAISSANCE RIDES - - - - - -
- - - - - - DOKONČENÍ A ODESLÁNÍ PŘIHLÁŠKY / COMPLETION AND SUBMISSION OF THE APPLICATION - - - - - -