PŘIHLÁŠKA                     

Hlavní strana Soutěžící Diváci Media Foto Partneři Kontakty
Přihláška Zvláštní ustanovení Harmonogram Mapy RZ Mapa servisu Časy TP Technická karta
Přihlášené posádky Výsledky

 

MOŽNOSTI ODESLÁNÍ PŘIHLÁŠKY

MOŽNOST 1. -  PŘIHLÁŠKA ONLINE

sjeďte níže na formulář - nejjednodušší způsob odeslání přihlášky

MOŽNOST 2. -  PŘIHLÁŠKA POŠTOU - ke stažení / download - PDF

Zasílejte na adresu:  JCH Rallye Team, Semechnice 38, 518 01 Dobruška

         Nezapomeňte vyplnit kontrolní otázku (součet číslic) kvůli robotům na konci formuláře         

 POTVRZENÍ, ŽE NÁM PŘIHLÁŠKA PŘIŠLA V POŘÁDKU ODEŠLEME NA E-MAIL JEZDCE. Kdyby nepřišel email, den po odeslání přihlášky, prosím vyplnit znovu a pořádně. :)

                   INFORMACE O PŘIHLÁŠCE - STARTOVNÉ - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ                    

Výše startovného / entry fee:

Do 27.8. 2021 (Startovné obsahuje všechny poplatky vč. pojištění odpovědnosti účastníka akce s vozidlem na uzavřeném úseku RZ):

A1, A2, A3, A5, A6, H2, H3, H4, H5, L - _____ CZK

A4, H6 - _____ CZK

H1, Pravidelnost - _____ CZK

Přihlášky končí 27.8. 2021 ve 24:00 hod

Po 27.8. 2021 se startovné zvyšuje o 1000 CZK (bez záruky umístění v tiskovinách)

Startovné zasílejte bankovním převodem (č. účtu: 228691848/0600, var.symbol: číslo mobilního telefonu jezdce, prosím do poznámek jméno a příjmení jezdce)

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji a kliknutím na tlačítko "ODESLAT" stvrzuji, že veškeré mnou výše uvedené údaje jsou pravdivé a že jsem obeznámen s pravidly soutěže (viz. ZU a TP) a pravidly ČMPR 2019, kterou absolvuji na vlastní nebezpečí, vlastní náklady. Souhlasím s tím, že tištěnou kopii této elektronické přihlášky, včetně čestného prohlášení, podepíši já, řidič výše uvedený i můj spolujezdec, výše uvedený, při administrativní přejímce. Dále souhlasím se zveřejněním výše uvedených údajů ve sdělovacích prostředcích a s využitím natočených a vyfotografovaných obrazových materiálů pro další potřeby pořadatele.

STATUTORY DECLARATION I hereby declare that I take part in the rally at my own risk. I will not hold the Organiser responsible for any accidents, injuries etc. occuring during the rally. I have knowledge of, and undertake to follow the rally regulations and technical standards as well as the regulations and technical standards of the ČMPR 2019. By clicking on the "next" button I declare that I have read the regulations and technical standards for this event and agree to be bound by them. And I agree to sign the printed copy of the entry form at the administrative check-In. The organiser reserve the right to use taken photos and videos for his own needs.

            Nezapomeňte vyplnit kontrolní otázku kvůli robotům na konci formuláře přihlášky           

POTVRZENÍ, ŽE NÁM PŘIHLÁŠKA PŘIŠLA V POŘÁDKU ODEŠLEME NA E-MAIL JEZDCE.

TÝM / TEAM
název týmu / team name:
ŘIDIČ / DRIVER
jméno / name:
příjmení / surname:
národnost / nationality - (CZ, PL, D, ...):
Datum narození / date of birth:
ulice / street:
obec - město / city:
PSČ / post code:
e-mail:
mobil / mobile phone number:
SPOLUJEZDEC / CO-DRIVER
jméno / name:
příjmení / surname:
národnost / nationality - (CZ, PL, D, ...):
datum narození / date of birth:
ulice / street:
obec - město / city:
PSČ / post code:
e-mail:
mobil / mobile phone number:
AUTOMOBIL / VEHICLE
foto auta na FB (nepovinné) / photo of car on Facebook (optional)
značka vozidla, model / car make, model:
rok výroby / year of manufacture:
objem motoru - korigovaný / engine volume adjusted (ccm):
SPZ, RZ / registration number:
TŘÍDA / CLASS
Označte vhodné políčko
STARTUJI V / STARTING IN
Označte vhodné políčko
Povinná reklama pořadatele, při zaškrtnutí políčka, že nechcete reklamu, budete mít startovné dražší o 1000,-
Povinná reklama pořadatele
V (město) / IN (city):
DNE (datum) / Date:
Prosím nezapomeňte vyplnit kontrolní otázku.
Proszę nie zapomnieć o wypełnieniu pytania kontrolnego.
Please do not forget to fill in the check question.
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel dvacetjedna a sedm 
Odesláním formuláře prohlašuji, že beru na vědomí zpracování osobních údajů (informační povinnost vůči objednateli v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob).